Voorbeeld 1

Op deze pagina vind je de het eerste voorbeeld voor een ontslagbrief

Geachte heer Peters,

Naar aanleiding van ons gesprek op 13 juni 2010 waarin ik u heb meegedeeld dat ik graag het bedrijf wil verlaten wil ik bij deze graag schriftelijk meedelen dat ik ontslag neem van <naam bedrijf>. Met het nakomen van alle wettelijke verplichtingen zou ik het bedrijf graag willen verlaten op 30 juni 2010.

Ik zou graag van u een overzicht willen ontvangen van alle relevante arbeidsvoorwaarden die verrekend zouden moeten worden met mijn laatste salaris.

Ondanks de beeindigging van mijn dienstverlening zou ik u toch willen bedanken voor de fijne jaren die ik heb kunnen meewerken en wens u en het bedrijf een goede toekomst tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Patrick Peters